WPŁYW AUKSYN...

Doradztwo rolnicze

Nazywam się Piotr Szulc. Jestem autorem wzoru użytkowego nr 64450 pt. "Wazon Wegetacyjny". Zapraszam do zapoznania się z ich budową i możliwościami ich wykorzystania w badaniach naukowych,
oraz w uprawie roślin.

ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 1994, z. 414

WPŁYW AUKSYN I WĘGLA AKTYWNEGO NA UKORZENIANIE GERBERY IN VITRO

Piotr Szulc, Janina Rogozińska

Katedra Fizjologii roślin, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

WSTĘP

Indukcja ryzogenezy i stymulacja wzrostu korzeni w kulturach in vitro zależy od obecności auksyn w pożywce, przy czym procesy te mogš być modyfikowane przez dodanie węgla aktywnego [7]. Znane jest dodawanie węgla aktywnego (WA) do pożywek gdyż wywołuje on poza tym korzystny wpływ na kultury pylnikowe, somatycznš embriogenezę, kiełkowanie nasion i inne procesy [5]. WA ma istotny wpływ na wiele aspektów regeneracji in vitro, a efekty jego przypisywane były różnym czynnikom jak adsorpcji regulatorów wzrostu, zanieczyszczeń agarowych, związków toksycznych i fenoli produkowanych przez tkanki [4]. Ponadto wykazano, że katalizuje on hydrolizę sacharozy w czasie autoklawowania pożywki wpływając na jej skład [3]. Wielorakie właściwości WA skłoniły nas do przebadania możliwości wykorzystania tego związku w regulacji ukorzeniania mikrosadzonek gerbery.

MATERIAŁ I METODY

Materiał doświadczalny stanowiły mikrosadzonki trzech odmian Gerbery jamesonii Bolus: "Monaco", "King" i "Marleen"' namnażane w warunkach in vitro. Stosowano pożywkę Murashige i Skoog'a [6] zawierającą kombinację auksyn lub kombinację auksyn z węglem aktywnym [IBA (kwas indolilo-3-masłowy) oraz IBA w kombinacji z IAA (kwas indolilo-3-octowy) lub NAA (kwas naftylo-1-octowy)]. Stężenie auksyn i węgla aktywnego podano na rysunku 1 i 2.

Każda kombinacja obejmowała 4 słoje zawierające po 15 mikrosadzonek (Z = 60) z których wybierano losowo 24, dla określenia wartości badanych parametrów. Mikrosadzonki inkubowano przez 21 dni w fitotronie, temp. 22° C +/- 3, fotoperiod 16h, natężenie światła 1500 lx. źródło światła stanowiły świetlówki Philips'a TLD 36 W/33 produkcji holenderskiej. Określano liczbę i długość korzeni (które poddano statystycznej ocenie istotności wyników metodą analizy wariancji) oraz % ukorzenionych mikrosadzonek i świeżą masę korzeni.

STRESZCZENIE

Wykazano wpływ auksyn i ich kombinacji z węglem aktywnym na liczbę korzeni, długość, % ukorzeniania mikrosadzonek i świeżą masę korzeni. Przedstawiono możliwość zarówno stymulacji ukorzeniania, jak i hamowania tego procesu a więc adaptacji do technologii uprawy. Procesy te są uzależnione od odmiany, rodzaju pożywki (z WA i bez) oraz stężenia auksyn.

 

 

 


Kontakt:
dr inż. Piotr Mirosław Szulc

tel. kom.
606175214

biuro@wegetacja.pl

Adres korespondencyjny:

 

Szulc Piotr
Skrytka pocztowa 75
85-959 Bydgoszcz 2

 

Created by best4u.pl & PD