WPŁYW SIARKI NA ZAWARTOŚĆ...

Doradztwo rolnicze

Nazywam się Piotr Szulc. Jestem autorem wzoru użytkowego nr 64450 pt. "Wazon Wegetacyjny". Zapraszam do zapoznania się z ich budową i możliwościami ich wykorzystania w badaniach naukowych,
oraz w uprawie roślin.

Tom XXV, Rośliny Oleiste 2004

WPŁYW SIARKI NA ZAWARTOŚĆ GLUKOZYNOLANÓW W SIEWKACH RZEPAKU JAREGO STAR

Piotr Mirosław Szulc, Lucyna Drozdowska

Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Rolniczy, Katedra Fizjologii Roślin

Słowa kluczowe: rzepak jary, siewki, kultury in vitro, siarka, glukozynolany indolowe, glukozyno-lany alkenylowe

W celu określenia wpływu siarki na zawartość i przemiany glukozynolanów w początkowych etapach ontogenezy rzepaku jarego przeprowadzono doświadczenie w kontrolowanych warunkach kultur in vitro. Kiełkowanie nasion oraz wzrost siewek zachodził na pożywce Murashige i Skoog'a (1962), z której wyłączono siarkę (kontrola) lub zwiększono jej poziom (172-767 mg S-SO4 /dm3 ).

W trzydniowych kiełkujących nasionach dominowały glukozynolany alkenylowe (głównie pro-goitryna), natomiast w siewkach 9-21-dniowych glukozynolany indolowe (głównie neoglukobrassicyna). Brak lub niska zawartość siarki w pożywce przyspieszały katabolizm glukozynolanów. Wskazuje to, iż produkty hydrolizy tych związków mogą być wykorzystywane jako źródło siarki przez rozwijający się zarodek przede wszystkim w heterotroficznej fazie kiełkowania.

Wstęp

Spośród związków siarki występujących w roślinach z rodziny Brassicaceae na szczególną uwagę zasługują glukozynolany. Uczestniczą one między innymi w mechanizmie obronnym (Chew 1988, Schnug i Haneklaus 1995, Zhao i in. 1997).

 


Kontakt:
dr inż. Piotr Mirosław Szulc

tel. kom.
606175214

biuro@wegetacja.pl

Adres korespondencyjny:

 

Szulc Piotr
Skrytka pocztowa 75
85-959 Bydgoszcz 2

 

Created by best4u.pl & PD